Sisällysluettelo

Kiinnittyminen seuran satamaan
Poijun huolto

Poijukettingin valinta
Poijuhaka

Kiinnittyminen seuran satamaan

Veneen turvallisessa kiinnittämisessä poijuun niin seuramme satamassa kuin muuallakin on omat oppinsa. Poijun, poijukiinnityksen ja -painon kuten myös kiinnitysköysien, joustimien, lepuuttajien tulee jo laituripaikkasääntöjen perusteella olla sellaiset, että ne vastaavat turvallisen kiinnittymisen vaatimuksia. Sääntöjen mukaisesti laituripaikan poiju, poijun kettinki tai vastaava sekä poijupaino ovat laituripaikan haltijan vastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden kunto ja mitoitus vastaavat kiinnitettävän veneen uppoumaa. Edellä mainittujen, veneen kiinnitykseen tarkoitettujen välineiden, tarkastus ja huolto ovat sekä veneen omistajan että muiden satamassa olevien veneen omistajien etujen mukaista. Vahingon sattuessa sekä oman veneen että muille aiheutuneet vahingot korvataan vahingon aiheuttaneen veneen omistajan vastuuvakuutuksesta, jollainen tulee olla jokaisella laituripaikan haltijalla. Vahinkoja välttääkseen on veneen omistajan otettava huomioon muutamia perusasioita. Poijupainon tulee olla vähintään 10 % kiinnitettävän veneen uppoumasta. Tämä ohje koskee kiinnittymistä suojaisissa olosuhteissa, jollaiseksi kiinnittyminen seuramme satamassa voidaan katsoa. Koillisen suunnasta puhaltavat syysmyrskyt voivat kuitenkin olla toisinaan kiinnityksille vaativia, joten ohjeen mukaisen painon ylittäminen ei ole haitaksi. Parhaiten poijupainon uusiminen tai uuden asettaminen onnistuu talvijäiden aikaan, jolloin esimerkiksi betonista ja raudasta valetun painon asettaminen onnistuu parhaiten. Painon ja poijun voi viedä kiinnityksineen sopivalle paikalle ja odottaa jäiden sulamista. Jos työ on jäänyt keväälle tai jopa kesälle, niin silloin avuksi tarvitaan vene tai poijulautta. Sen käytöstä on erikseen sovittava satamakapteenin kanssa.

Poijun huolto

Hyvään poijun huoltoon kuuluu, että poiju ja sen kiinnityksen kunto tarkastetaan määräajoin. Poijun kunnosta ensimmäisen arvion voi tehdä silmämääräisesti. Huonosti kelluva poiju tulee vaihtaa tai korjata. Tämän lisäksi tulee tarkastaa veden alaiset osat eli poijun kiinnitys kettinkiin tai liinaan eli sakkeli tai vastaava. Niin kettingin kuin sakkelien osalta suosituksena on, että osa vaihdetaan kun sen vahvuudesta on korroosion vaikutuksesta kulunut pois noin 20%. Tässä kannattaa huomata, että hapen ja valon yhteisvaikutuksesta korroosio yleensä vaikuttaa enemmän lähempänä veden pintaa kuin pohjan läheisyydessä, jossa kettinki on usein jopa mudan peittämä. Veden alaisten osien tarkastuksessa onkin siis ensimmäinen asia nostaa poijua ylös sen verran, että näkee sen ensimmäisen vedenalaisen metrin. Pelkällä poijun nostamisella ei tarkastusta voi pitemmän päälle kuitata, vaan kiinnityksen kunto on aika ajoin tarkastettava koko pituudeltaan. Tämäkin tarkastus onnistuu talvella. Avannosta saa nostettua kettingin ja painon ylös tarkastusta varten. Kesäaikaan tarkastus tehdään sukeltamalla. Tarkastus on tehtävä 2-3 vuoden välein. Satamakapteenilta voi tiedustella sellaisten seuran jäsenten ja seuran ulkopuolisten henkilöiden yhteystietoja, jotka kohtuullista korvausta vastaan tarkastavat niin poijukiinnityksen kuin poijupainonkin sukeltamalla. Satamakapteenilta saa myös ohjeita satamaan soveltuvien poijujen malleista.

Poijukettingin valinta

Poijukettinki tai muu kiinnitys poijupainoon tulee valita siten, että se vastaa veneen uppoumaa. Tässä ei vara venettä kaada, mutta liioitteluun ei silti liene aihetta. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää materiaalivalintaan niin kettingin kuin sakkelien ja muiden kiinnikkeiden kohdalla. Kannattaa muistaa, että erilaiset ja -tyyppiset metallit käyttäytyvät erilailla ja yhdistettäessä kaksi erilaista metallia syntyy sähköinen pari, jossa epäjalompi metalli syöpyy. Tämä aiheuttaa sen, että ihan ehjän kettingin päässä sakkeli ruostuu yllättävän nopeasti rikki tai sakkeli säilyy ehjänä kun kettingin viimeinen lenkki syöpyy poikki. Myös poijukettingin vaihto onnistuu talvella. Avannosta saa nostettua painon ylös, kiinnitykset vaihdettua ja pudotettua painon uusine kiinnikkeineen takaisin paikoilleen. Sula-aikana tarvitaan vene tai poijulautta, tai tehtävän voi teettää sukeltajalla. Nykyisin on saatavilla kettinkien lisäksi myös erilaisia ankkuriliinoja ja köysiä, jotka vastaavat lujuudeltaan kettinkiä, mutta saattavat kestää näitä pitempään. Kannattaa tutustua tarkasti eri vaihtoehtojen ominaisuuksiin nimenomaan  poijukiinnityksenä ennen valintapäätöstä. Tietoja saa sekä kiinnitysvälineiden valmistajilta että jälleenmyyjiltä.

Ohjeellisen poijupainon ja kettingin paksuuden voit tarkastaa alla olevasta taulukosta.
suositustauluk-05

Kettingin sopiva pituus on veden syvyys + 1m. Varaa kuitenkin kettinkiä hiukan enemmän (n. 1 m), sillä paino uppoaa mutaan.

Poijuhaka

Kun poiju ja sen kiinnitys on kunnossa, kannattaa suunnata huomionsa myös poijuhakaan. Hyvä poijuhaka on sellainen, että sen käyttö veneestä käsin on helppoa niin kiinnittyessä kuin irrottautuessa. Poijuhaan käytön pitää olla omistajalleen tuttua ja hyvä haka on helppo kiinnittää erilaisiin poijutyyppeihin. Tämän lisäksi sen säilyttäminen veneessä tulisi olla helppoa ja materiaalin sellainen ettei se ole korroosiolle altis. Tässäkin on erilaisia mieltymyksiä ja kannattaa vertailla käyttökokemuksia erilaisista malleista ja niiden sopivuutta omalle kukkarolle. Edellä mainitun lisäksi on selvää, että vaaran uhatessa on jokainen satamassa oleva aina velvollinen osallistumaan minkä hyvänsä veneen pelastustoimiin.

Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran vuoden 2005 vuosikirjassa.
Kirjoittaja: Marja Jaatinen