1. Kilpailusäännöt
Kilpailuissa noudatetaan Purjehduksen Kilpailusääntöjä 2017-2020 SPL:n lisäyksin sekä luokkasääntöjä ja seuraavia purjehdusohjeita. Nämä säännöt eivät koske juniorikilpailuja (tiistaipurjehdukset).

2. Ilmoittautuminen
Jokaiseen kilpailuun on ilmoittauduttava. Keskiviikkopurjehduksiin riittää ilmoitus kilpailulautakunnan puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen kilpailua. Myös köliveneen ilmestyminen ilman lippua lähtöalueelle katsotaan ilmoittautumiseksi. Muihin kilpailuihin on ilmoittauduttava järjestävän seuran julkaiseman kilpailukutsun mukaisesti tai kaksinkertaista maksua vastaan järjestävän seuran kilpailulautakunnalle. Jälki-ilmoittautuneiden veneiden määrä ei vaikuta jaettavien palkintojen määrään. Avomerikilpailuissa kipparikokoukset pidetään kilpailua edeltävänä iltana klo 19.00 järjestävän seuran tiloissa. Kipparikokouksessa jaetaan purjehdusohjeet.

3. Maksut
Keskiviikko- ja junioripurjehdukset ovat maksuttomia. Muiden kilpailujen maksut ilmoitetaan kilpailukutsussa.

4. Lähtöajat
Keskiviikko- ja tiistaipurjehdusten ensimmäinen lähtö on klo 18.00 sekä maalähdöissä että Varisselän ratapurjehduksissa.  Muiden kilpapurjehdusten lähtöaika ilmoitetaan kipparikokouksessa jaettavassa purjehdusohjeessa.

5. Kilpailuluokat ja lähtöajat
Lähdössä käytetään Purjehduksen Kilpailusääntöjen 2017-2020 kohdan 26 mukaista lähtömenetelmää. Köliveneiden kilpailut järjestetään jäljempänä mainituissa luokissa. Edellisen luokan lähtöviesti on seuraavan luokan varoitusviesti.

LuokkaLuokkalippu
LYS 1,18 ja yliD
LYS 1,09 - 1,17E
H-veneF
LYS 1,08 ja alleG
J-22J

Keskiviikkopurjehdukset/Vaasan Mestaruus kilpaillaan kahdessa LYS-luokassa:

LuokkaLYS lukuLuokkalippu
LYS 1 - 3LYS 1,11 ja yliD
J-22J-22J

J-22 veneet kilpailevat Vaasan Mestaruudesta omassa luokassaan. Lähtö yhtä aikaa LYS 4-6 luokan kanssa. Jako veneluokkaan edellyttää vähintään kolmea (3) osanottajaa luokkaa kohti. Mikäli osanottajia veneluokassa on vähemmän, kilpailevat nämä veneen lähimmässä veneelle sopivassa kilpailuluokassa.

Keskiviikkopurjehduksissa Varisselällä tai Ristihaminalla purjehditaan luovi-myötätuulirata (ns. banaanirata). Kaikki luokat purjehtivat 3 kierrosta.

Maksimipurjehdusaika Vaasan mestaruusosakilpailussa on 3,5 tuntia.

6. Rangaistukset
Sääntöä 44.1 muutetaan siten, että kahden käännöksen rangaistus suoritetaan yhden käännöksen rangaistuksena.

7. Tulokset
Tulokset lasketaan sijalukujärjestelmän mukaisesti.

8. Protestit
Protesti on tehtävä jätettävä yhden tunnin (60 minuutin) kuluessa päivän viimeisen päättyneen purjehduksen viimeisen veneen maaliintulosta. Protesti käsitellään viimeistään seuraavana päivänä.

9. Vaasan mestaruus
Köliveneiden Vaasan mestaruus ratkaistaan keskiviikkopurjehdusten perusteella, joista huomioidaan seitsemän parasta tulosta. Tulos lasketaan Purjehduksen Kilpailusääntöjen 2017-2020 liitteen A9 mukaisesti käyttäen sijalukujärjestelmää, kuitenkin siten muutettuna, että kilpailusarjaan sisältyy kaksitoista (12) purjehdusta, joista yhdeksän (9) parasta lasketaan lopputuloksiin. Osallistuminen kilpailuun Vaasan mestaruudesta edellyttää osallistumista vähintään viiteen osakilpailuun.

Poikkeus veneen normaalista LYS-luvusta on ilmoitettava ennen kauden alkua kilpailulautakunnille. Vaasan mestaruuskilpailun jokainen osakilpailu tulee purjehtia samalla LYS-luvulla. Vaasan mestaruus on henkilökohtainen, joten veneen perämiehen on hyvissä ajoin ennen kilpailua varmistettava, että kilpailun järjestäjällä on tieto veneen perämiehestä.

9. Kiinteät radat
Purjehdusohjelmassa tai kilpailukutsussa ja purjehdusohjeessa kerrotaan missä purjehduksessa käytetään kiinteitä ratoja. Maalähdöissä purjehditaan kiinteä rata, joka ilmoitetaan järjestävän seuran lähtölinjalla. Purjehdittava rata näytetään viimeistään luokan valmiusviestin kanssa. kääntöpistekarttoja saa seurojen kilpapurjehdusjaostoilta.