Seuran alueella pysäköitäessä on aina huomioitava myös muut seuran jäsenet ja alueen käyttäjät, kuten ravintolatilan vuokraajat. Pysäköintiin tulee pääasiassa käyttää laiturialueiden läheisyydessä olevia asfaltoituva alueita, eikä kulkuväyliä saa tukkia. Nurmialueilla pysäköinti on kielletty. Majan eteen/viereen voi pysäköidä lyhytaikaisesti, mutta erityisesti viikonloppuisin ja muulloinkin kun tiloissa on juhlatilaisuuksia, autot tulee pysäköidä muille alueille.