Pukkitalkoot telakointialueella TIISTAINA 20.9 klo 17.00.

Satamatoimikunta