Vaasan Merenkyntäjät ry:n kevätkokous pidettiin torstaina 22.4.2021 elokuvateatteri Ritzissä. Seura vietti samana päivänä 95. vuotispäiväänsä, sillä 22.4.1926 Suomalaisella klubilla hyväksyttiin seuran nimi ja säännöt.

Laituripaikkasäännöt muutettiin, koska sataman poijut ovat nyt seuran omaisuutta ja vastuulla. Suurin muutos tuli sääntöjen 11.§, jossa määritellään poijujen omistus seuralle ja samalla vastuu niiden kunnosta seuralle.

Sääntöjen 12.§ täsmennettiin veneen kiinnitystä laituriin ja poijuun. Uusi määräys velvoittaa kiinnittämään veneen veneen painon mukaisilla kahdella köydellä edestä laituriin ja kahdella perästä poijuun.

Kolmas huomioitava muutos koski 3.§:n laituripaikasta luopumista ja siitä ilmoittamista. Ennen ilmoittaminen tuli tehdä 15.4. mennessä, jotta laituripaikkamaksusta ja muista velvoitteista vapautui.

Uudessä säädöksessä vapautuksen laituripaikkamaksusta saa kunhan ilmoittaa luopumisestaan ennen 30.3.

Uudet säännöt tulevat tälle sivustolle kokonaisuudessaan ja myös vuosikirjaan 2021.

Kevätkokous käsitteli lisäksi toimintakertomuksen ja tilit ja keskusteli toiminnantarkastajien lausunnosta koskien hallituksen jäsenten vapautusta laituripaikkamaksusta. Toiminnantarkastajien havainnon mukaan etuudesta seuran pitäisi tehdä ennakonpidätys ja maksaa sosiaaliturvamaksut. Seuran hallituksen selvityksen mukaan verohallinnosta on kerrottu, että näin ei voi tehdä, vaan riittää kun seura ilmoittaa edun tuloverorekisteriin tai hallituksen jäsenet ilmoittavat saamansa edun omassa verotuksessaan. Näin on uusi hallitus päättänyt menetellä.

Koronasta huolimatta kokoukseen osallistui parisenkymmentä seuran jäsentä.